Ieder jaar verzorgt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling in samenwerking met partners, instituten en/of andere universiteiten kennisbijeenkomsten door het hele land, zoals expertsessies, masterclasses en seminars. Deze bijeenkomsten springen in op de thema’s die actueel zijn voor het vakgebied. Lees verder om mee te lezen over de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden.