Privacyverklaring

Op deze pagina vindt u informatie over de regels voor uw privacy en de door ons gehanteerde gebruiksvoorwaarden.

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en haar uitvoeringspartner de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid geeft aan welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Uw privacy in het kort:

  • Deze website plaatst geen cookies op uw computer om gebruiksstatistieken bij te houden. Wel houden wij statistieken bij, maar deze kunnen wij derhalve nooit herleiden naar personen. De statistieken gebruiken wij alleen om de website te verbeteren.
  • Door ons te volgen op social media (LinkedIn), kunnen wij en andere volgers uw (publiek zichtbare) gegevens zien. Wij doen niets met deze gegevens en delen die niet met anderen.
  • Voor het openen van links in artikelen naar andere websites neemt SKG enkel verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling.nu. De privacyvoorwaarden van de website gebiedsontwikkeling.nu gelden hiervoor, die kunt u daar vinden.
  • Contactgegevens die via een contactformulier worden verkregen, worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. Zij worden alleen gebruikt t.b.v. het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.
  • De op de website vermelde namen onder 'SKG Partners' zijn van personen die door hun deelnemende organisatie zijn aangewezen als SKG-leden en worden om die reden op de website vermeld. Deze lijst is aan verandering onderhevig.
  • Hoewel de inhoud van de website Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen er onvolkomenheden en/of onjuistheden voorkomen. SKG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze internetpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u onjuistheden tegen, dan wordt het zeer op prijs gesteld als u deze meldt bij gebiedsontwikkeling@tudelft.nl
  • Het team van SKG doet er alles aan om alleen materiaal (beelden, teksten, video‚Äôs, et cetera) te plaatsen met toestemming van de auteursrechthebbende. Mocht u materiaal tegenkomen waarbij dit niet het geval is, dan horen we graag van u!