Kennisprogramma

Kennisprogramma

Het kennisprogramma van de SKG vormt de basis voor onze kernactiviteiten: onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu. Dit programma wordt gevoed door actuele vragen vanuit de deelnemers van de SKG en elke drie jaar herzien en vastgesteld in de deelnemersraad.

Onderzoek

Het is de ambitie van de SKG om de komende jaren een krachtige bijdrage te leveren aan een praktijkgerichte, wetenschappelijke basis onder het vakgebied. Dit doen we samen met promovendi, senior- en junior onderzoekers aan de TU Delft, maar ook met collega-wetenschappers en tal van praktijkexperts in heel het land en - tijdens internationale congressen - daarbuiten.

Lees verder

Onderwijs

De SKG draagt bij aan onderwijsprogramma’s binnen en buiten de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waaronder de opleiding Master City Developer (MCD) en het programma van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Zo willen de TU Delft en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling zich inzetten om kennis en competenties van studenten en professionals blijvend te verbreden, verdiepen en actueel te houden.

Lees verder

Kennis­bijeenkomsten

Ieder jaar verzorgt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling in samenwerking met partners, instituten en/of andere universiteiten kennisbijeenkomsten door het hele land, zoals expertsessies, masterclasses en seminars. Deze bijeenkomsten springen in op de thema’s die actueel zijn voor het vakgebied. Lees verder om mee te lezen over de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden.

Lees verder