SKG Partners

SKG Partners

De partners van de SKG zijn alle organisaties die de stichting financieel of anderszins ondersteunen. Hiermee maken zij de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (kortweg: Team SKG) aan de TU Delft mogelijk, dat uitvoering geeft aan het kennisprogramma dat samen met de universiteit wordt vastgesteld. SKG-partners zijn zowel publieke, private als maatschappelijke organisaties met een opdrachtgevende, uitvoerende of adviserende rol in het vakgebied. Het overgrote deel hiervan vormt samen de SKG-deelnemersraad, waarin leden namens hun partnerorganisatie zitting hebben. De Kring van Adviseurs vertegenwoordigt daarnaast een waaier aan expertises die in gebiedsontwikkeling samenkomen. Ook zij voeden het gesprek over dé nieuwe kennisvragen in het vakgebied.

Deelnemersraad

De deelnemersraad van de stichting wordt vertegenwoordigd door (maximaal 3) afgevaardigde personen per deelnemende organisatie. Dit noemen we graag onze SKG-leden. Elk lid heeft zeggenschap over de koers en inhoud van het kennisprogramma. De deelnemersraad komt hiervoor minimaal twee keer per jaar bijeen om actuele ontwikkelingen, trends en uitdagingen in het vakgebied met elkaar te bespreken.

Voor vragen over de deelnemers van de SKG en haar leden kunt u contact opnemen met Tom Daamen via t.a.daamen@tudelft.nl.

Bekijk alle deelnemers en leden

Bestuursleden

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd en gekozen door de deelnemersraad en aangevuld met een vast bestuurslid vanuit de TU Delft. Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen om de organisatie en financiën rond het kennisprogramma te bespreken en de strategische koers van de stichting en de leerstoel te bepalen.

Portret Ronald Huikeshoven

Ronald Huikeshoven

Voorzitter en directievoorzitter AM

Portret Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

Secretaris-penningmeester en directievoorzitter NS Stations

Portret Carolien Schippers

Carolien Schippers

Bestuurslid & plv-voorzitter en directeur grond & ontwikkeling Gemeente Amsterdam

Portret Ellen van Bueren

Ellen van Bueren

Bestuurslid TU Delft en hoogleraar Urban Development Management

Kring van Adviseurs

De Kring van Adviseurs (KvA) vertegenwoordigt een waaier aan expertises benodigd voor gebiedsontwikkeling en voedt daarmee het kennisprogramma van de SKG. Hoewel de kring geen strikte exclusiviteit kent, treden leden toe op basis van hun onderscheidende en complementaire expertise. De kring komt gemiddeld eens in de twee maanden in besloten verband samen, organiseert daarnaast kennisbijeenkomsten en maakt samen kennisproducten (publicaties, video's en podcasts). Hiermee beoogt de KvA het vakgebied verder te helpen met duiding en bruikbare handelingsperspectieven voor partijen werkzaam aan gebiedsontwikkeling.

De afgelopen tien jaar heeft de KvA bijeenkomsten en publicaties gemaakt over onder meer de rol van provincies, mobiliteit, sociale media, (big) datatoepassingen, de omgevingswet, stikstof, brede welvaart en markt- en partnerselectie voor gebiedsontwikkeling. Neem voor vragen contact op met dr. Wouter Jan Verheul, voorzitter van de kring via w.j.verheul@tudelft.nl

Ook partner worden?

Heeft u interesse om als partnerorganisatie aangesloten te zijn op het netwerk van de SKG en samen te werken aan de belangrijkste kennisvragen in het vakgebied? Neem dan hier contact met ons op!

Vraag aan