Over SKG

Over SKG

Sinds 2006 verbindt de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties uit de gebiedsontwikkelingspraktijk, dat gericht is op het (her)ontwikkelen van een duurzame gebouwde omgeving. Partners van de SKG geven samen met de TU Delft richting en inhoud aan een kennisprogramma en maken middels schenkingen gezamenlijk de Leerstoel Gebiedsontwikkeling mogelijk. De leerstoel vormt het uitvoerend team van de SKG en is onderdeel van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft.

Waarom SKG?

De SKG is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden en hiertussen blijvend een brug te slaan. Met de toenemende druk op ruimte, het veelvoud aan complexe opgaven en het groeiend aantal partijen dat deelneemt aan gebiedsontwikkeling, kent de praktijk een continue behoefte aan kennis en reflectie. De SKG voorziet in die behoefte.

Lees verder

Waar werken we naartoe?

De SKG heeft als doel toe te werken naar een robuuste kennisbasis en -netwerk voor duurzame gebiedsontwikkeling. De kennisinfrastructuur die wij voorstaan moet nieuwe opgaven, werkwijzen en oplossingen in het vakgebied kunnen signaleren en er betrouwbare kennis over ontwikkelen en verspreiden. Dit doen we aan de hand van vijf samenhangende kerndoelstellingen.

Lees verder

Hoe doen we dat?

Het kennisprogramma van de SKG vormt de basis waarmee de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft via onderzoek, onderwijs, kennisbijeenkomsten en het platform Gebiedsontwikkeling.nu heel gebiedsontwikkelend Nederland prikkelt, stimuleert en van de nodige kennis voorziet.

Lees verder