De SKG is opgericht om wetenschap en praktijk te verbinden en hiertussen blijvend een brug te slaan. Met de toenemende druk op ruimte, het veelvoud aan complexe opgaven en het groeiend aantal partijen dat deelneemt aan gebiedsontwikkeling, kent de praktijk een continue behoefte aan kennis en reflectie. De SKG voorziet in die behoefte.

SKG is opgericht in 2006 opgericht, maar haar missie is actueler en urgenter dan ooit: opgaven rondom woningbouw, klimaat, energie, bereikbaarheid en de verduurzaming van onze economie strijden om voorrang in de schaarse ruimte. De opgaven hangen bovendien samen en kunnen alleen gerealiseerd worden als private, publieke en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken.

Om het vakgebied verder te professionaliseren en daarmee resultaten in de uitvoering te boeken is het nodig dat beschikbare kennis ontsloten wordt en tevens toepasbaar is in de praktijk. Daarnaast lopen professionals en beslissers in de praktijk tegen vraagstukken en dilemma’s aan waarop nog kennis ontwikkeld moet worden of aanpassing van beleid of ontwikkelaanpak aan de orde is.

Universities are but one actor in seeking and implementing solutions to societal challenges, so they must become more integrated as trusted partners in the wider ecosystem of governments, companies, NGOs, and local communities.

— Imagining the Role of the Research University Anew (Lieuwen et al., 2021)

SKG is een netwerk waarin bewust invulling wordt gegeven aan de wederkerigheid tussen kennis, praktijk en beleid van en voor gebiedsontwikkeling. Daarnaast is SKG een platform voor ontmoetingen en dialoog over gemeenschappelijke uitdagingen in het vakgebied.

De SKG is onafhankelijk, reflectief en praktijkgericht en is inmiddels niet meer weg te denken uit het institutionele landschap van ruimtelijk Nederland. De verwachting is dat de komende jaren de behoefte aan toepasbare kennis, dialoog en ontmoeting in het vakgebied alleen maar zal toenemen. De SKG bouwt daarom aan een kennisinfrastructuur die de praktijk van gebiedsontwikkeling in heel Nederland blijvend kan ondersteunen.